top of page

Om meg

Pusteveileder Kirsti Anita Olsen

Mitt navn er Kirsti Anita Olsen, og jeg brenner for at alle med enkle grep kan bli bevisst på, og bruke pusten bedre.

 

I løpet av mitt eget liv har jeg erfart hvor viktig pusten er. Jeg har brukt pust både som smertelindring, stressreduksjon, og for å klare å stå i emosjonelle utfordringer. 

Det er mange år siden jeg fikk den første tanken om å jobbe med pust. Men så skjedde livet, og etter noen år med personlig utvikling, har jeg nå kommet tilbake til det jeg opplever å være essensen i alt man gjør - pusten.

Jeg har de siste 15 årene vært opptatt av helhetlig helse, og det gjenspeiles i måten jeg jobber med pust. Pusten er ikke adskilt fra resten av systemet vårt, men en av de grunnleggende funksjonene som gjør at vi er i livet. 

 

Pusten påvirker alt vi foretar oss, og alt vi vi foretar oss påvirker pusten. Om vi kommer i kontakt med, og blir bevisst pusten vår, kan vi bruke den som et verktøy for å styrke oss både fysisk, psykisk, emosjonelt og åndelig slik at vi er i balanse.

I løpet av de siste årene har jeg erfart hvilken betydning helhetlig helse har hatt for mitt eget ve og vel. Sykdommen kom som et lite jordskjelv og skaket hele min tilværelse, men også som en budbringer om endring som førte både til flytting, ny utdanning og mange nye menneskemøter.

Etter flere runder både i det medisinske og alternative helsevesenet, har jeg bred erfaring i å være klient. Det jeg den gang opplevde som motgang, har jeg klart å transformere til læring og vekst; noen kaller det livskunst.

Parallellt med dette har jeg vært observatør til hvordan jeg har endret mitt syn på hva livet er og hvordan det kan leves. Dette er verdifull erfaring å ta med seg som medmenneske og veileder.

bottom of page