top of page

Om meg

Pusteveileder Kirsti Anita Olsen

Mitt navn er Kirsti Anita Olsen, og jeg brenner for at alle med enkle grep kan bli bevisst på og bruke pusten bedre.

 

I løpet av mitt eget liv har jeg erfart hvor viktig pusten er. Jeg har brukt pust både som smertelindring, stressreduksjon, og for å klare å stå i emosjonelle utfordringer. 

Det er mange år siden jeg fikk den første tanken om å jobbe med pust. Men så skjedde livet, og etter noen år med personlig utvikling, har jeg nå kommet tilbake til det jeg opplever å være essensen i alt man gjør - pusten.

For noen år siden ble jeg rammet av sykdom som gjorde at livet forandret seg og jeg ikke kunne virke som lærer. Siden har jeg søkt etter «metoder» for å bli frisk og komme tilbake til arbeidslivet. 

 

Dette førte meg blant annet til Damanhur der jeg ble kjent med healerutdanningen og deres syn på helhetlig helse. God helse handler ikke bare om den fysiske kroppens tilstand. Like viktig er det at det er balanse mellom kropp, psyke, emosjoner, samt den sosiale og åndelige delen av mennesket. 

I løpet av de siste årene har jeg erfart hvilken betydning helhetlig helse har hatt for mitt eget ve og vel. Sykdommen kom som et lite jordskjelv og skaket hele min tilværelse, men også som en budbringer om endring som førte både til flytting, ny utdanning og mange nye menneskemøter.

Etter flere runder både i det medisinske og alternative helsevesenet, har jeg bred erfaring i å være klient. Det jeg den gang opplevde som motgang, har jeg klart å transformere til læring og vekst; noen kaller det livskunst.

Parallellt med dette har jeg vært observatør til hvordan jeg har endret mitt syn på hva livet er og hvordan det kan leves. Dette er verdifull erfaring å ta med seg som medmenneske og veileder.

bottom of page