top of page

TARA-metoden

Tools for Awakening Resources and Awareness

TARA-metoden er en behandlingsmetode der man, ved lett berøring av energipunkter på utvalgte steder på kroppen, gjenetablerer evnen til å takle overveldende opplevelser i kropp og sinn etter stressende eller traumatiske hendelser.

Samtidig får du mulighet for kontakt med din høyere bevissthet og for en bevissthetsmessig oppvåkning der du handler ut fra empati, kjærlighet og respekt for alt levende. 

 

TARA-metoden har sine røtter i Japansk energimedisin; Jin Shin. Dr. Stephanie Mines fra USA har skapt en syntese av denne gamle kunnskapen med dagens moderne kunnskap om hjerne og nervesystem. Her integreres østens energimedisin med vestens fysiologiske og nevrologiske kunnskap om stress, sjokk og traumer.

 

Ved hjelp av kombinasjonen fingertrykk og samtale, gjenvinnes fysisk og psykisk helse samtidig som kontakten til vår essens styrkes.

Med denne metoden kan vi hjelpe og støtte både oss selv og hverandre på veien mot et samfunn med større empati og ansvar for egen helse.

Tara-matoden
bottom of page