top of page

Pranaterapi

Et instrument for energetisk balanse - for fysisk og psykisk sunnhet.

Meditasjon ved sjøen

I damanhuriansk filosofi gjelder ikke healing bare som en måte å overvinne sykdom på; det hjelper også til å bli bevisst hvem vi er og til å ta ansvar for vårt eget velbefinnende.

Pranaterapi er den eldste kjente form for healing. Den rebalanserer kroppen gjennom den universelle energien prana.

 

I Damanhur blir et menneske alltid sett som en forening av sinn, sjel og kropp. Oppmerksomheten rettes mot et helhetlig bilde av mennesket, inkludert indre behov. 

 

Alle mennesker er forskjellige og har sin egen vei til bedre helse. Dette omfatter ikke bare det fysiske legemet, men også det emosjonelle og det spirituelle. 

 

Damanhurianske healere er kanaler for en ren, vital energi som hjelper både den fysiske kroppen og de finere energilagene å restituere seg. 

I mange tilfeller kan deler av oss gjenoppvekkes og revitaliseres på en måte som kan gi store forbedringer i livskvaliteten. 

 

Pranaterapi blir i Damanhur brukt som basis i forebyggende helsearbeid og kan være til hjelp ved en rekke former for sykdom. Det trengs energi for å bedre sykdomstilstander, gjennomføre endringer i livet og utnytte synkronisiteten, og pranaterapi kan mottas regelmessig som hjelp på en utviklingsvei. 

I pranaterapi er pusten et viktig element. Denne pusteteknikken kan også med fordel brukes utenfor terapirommet. 

bottom of page