top of page

Hvordan forbedre oksygenopptaket i blodet?Oksygennivået i blodet bør være 95 - 99 %. Vi kan enkelt måle dette med et oksymeter. For et mer nøyaktig resultat, kan man ta en blodprøve rett fra en arterie (pulsåre) i håndleddet. (Arteriell blodgass er en blodprøve som brukes til å vurdere lungefunksjon og balansen mellom oksygen og kulldioksid i blodet).


Visste du at ved å trene på tilpassede pusteøvelser, kan man sørge for at balansen mellom oksygen (O2) og karbondioksid Co2) blir optimal? Vi tenker kanskje at det er viktigst å ha nok O2 i blodet, men like viktig er det å ha nok Co2, og skape balanse mellom disse gassene.


Litt forenklet kan vi si at vi puster inn oksygen og puster ut karbondioksid. Vi puster inn oksygen som blir fraktet til cellene der det forbrennes og skaper energi. Blodet tar deretter opp avfallsstoffet Co2 som fraktes til lungene og blir pustet ut.


Når vi puster inn oksygen, fester oksygenmolekylene seg til hemaglobinmolekylene i blodet. Ett hemaglobinmolekyl inneholder fire jernatomer som hver kan binde ett oksygenmolekyl. Vi kan si at hemaglobinet fungerer som et transportabelt lager for oksygen som ustanselig fylles og tømmes.


Et lavt nivå av Co2 fører til at hemoglobinet holder fast på oksygenet, som igjen fører til at det ikke kommer ut til cellene i muskler og organer. Når kroppen har et tilstrekkelig nivå av Co2, slipper hemoglobinet i de røde blodcellen oksygenmolekylene ut i blodstrømmen slik at kroppen får brukt dem til energiproduksjon.


Gjennom tilpassede pusteøvelser kan vi trene pustesenteret i hjernestammen til å tåle et høyere nivå av Co2 som igjen bidrar til at det slippes mer oksygen ut til cellene i kroppen. På denne måte gjør man kroppen rustet til å bedre takle både fysiske, mentale og emosjonelle påkjenninger.


Lær deg å puste bedre for egen helse!

 

Ny vitenskapelig artikkel:607 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page