top of page

Kvinner og pustHormonell syklus og pust

Forsking viser at det er forskjell på hvordan kvinner puster gjennom den hormonelle syklusen (28 dager). Allerede på starten av 1900-tallet fant man at kvinner hyperventilerer i siste del av syklusen (siste 14 dager). Samtidig registrerte man at dette opphører etter overgangsalderen. På bakgrunn av denne oppdagelsen forsto man sammenhengen mellom pust og hormonsvingninger.


Det er kjønnshormonet progesteron, og innvirkningen det har på luftveiene, som er årsaken til at pusten endrer seg gjennom syklusen. Symptomer som hoste, tungpustethet og åndenød, varierer i løpet av syklusen og kan være verst mellom dag 10 og 22.


Studier har vist at kvinner puster mer når mengden progesteron øker. Samtidig har man funnet at terskelen for smerte blir lavere. Dette betyr at måten man puster på gjennom syklusen, påvirker hvordan man opplever smerte.


I en studie fra 2007 fant man at deltakerne oppfylte kriteriene for å få diagnosen fibromyalgi i slutten av syklusen, men ikke i midtfasen. Siden smerte er en viktig indikator for å måle fibromyalgi, viser dette at opplevelsen av smerte avhenger av konsentrasjonen av kjønnshormoner i kroppen.


Andre studier viser at kvinner med fibromyalgi, som gjorde daglige pusteøvelser over noen måneder, opplevde mindre smerte og utmattelse enn kontrollgrupper. De opplevde samtidig bedre søvnkvalitet.


Søvnapné

Det er flest menn som lider av søvnapné; pustestopp under søvn. MEN, når kvinner kommer i overgangsalderen, øker pustestopp under søvn med 200%!


Forskning har vist at kvinner med alvorlig søvnapné, og som var i tidlig overgangsalder, hadde lave konsentrasjoner av kjønnshormonet progesteron.


En annen årsak til av pustestopp under søvn forverres etter overgangsalder, er at fettet i kroppen distribueres annerledes. Man får mer kroppsfett som legger seg på overkroppen, og fett rundt nakken, på tungen og rundt magen, kan bidra til hyppigere episoder av pustestopp.

240 visninger0 kommentarer

تعليقات


تم إيقاف التعليق.
bottom of page