top of page
Strandutsikt

Om kursene

Kursene er designet for å bli bevisst pusten slik at den kan brukes som et redskap i hverdagen. 

Fordi kursene bygger på hverandre, kan du ta ett og ett kurs som steg på en utviklingsvei.

Hvert kurs er delt opp i moduler som inneholder informasjon om hvordan pusten virker i deg og for deg.​

 

Øvelser

Hver modul inneholder ett eller flere trinn med guidede øvelser. 

​Fokuset i øvelsene er bevissthet og tilstedeværelse

Øvelsene er, så langt det er mulig, lagt opp til at du skal vende blikket innover og fokusere på pusten. ​

Øvelsene er rolige og meditative og kan utføres av alle uavhengig av alder og fysisk form.

Tid

Kursene er satt opp i rekkefølge som bygger på hverandre. 

Har du ikke jobbet med pust tidligere, anbefaler jeg at du starter med første kurs og jobber deg videre derfra.

Jobb med pusten litt hver dag.

Du har tilgang til kursene i 52 uker fra kjøpsdato.


Tålmodighet

Å jobbe med pusten er ingen quick fix.

Du kan ikke lese eller lytte deg til et bevisst og funksjonelt pustemønster.

Det krever innsats og tålmodighet i form av øvelse og endring.

BEVISSTHET

Start med å bli kjent med egen pust. Dette øker bevisstheten om hvordan man puster i ulike situasjoner i hverdagen. 

KUNNSKAP

Kunnskap om hvordan pusten påvirker kroppen, samt ulike teknikker, skaper et godt grunnlag for å jobbe med pusten på daglig basis.

TID​

 

For å oppnå ønsket effekt, bør man trene jevnlig i starten. Å sette av noen minutter noen ganger om dagen, skaper god progresjon.

bottom of page