top of page
Sandstrand

Kjøpsvilkår

Parter

pustekurs.no v/Kirsti Anita Olsen, admin@pustekurs.no, 930 09 702, Org nr: 921 312 202

 

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

Betaling

Betaling via kredittkort eller Vipps Bedrift.

Levering

Varer bestilles gjennom nettbutikken. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, gjennom betaling har fått tilgang til produktet.

 

Angrerett 

Ved å inngå en kjøpsavtale på digitale tjenester på pustekurs.no sin plattform, vil kunden fraskrive seg sin angrerett ihht. Angrefristlovens § 22 n) om angrerett ved kjøp av digitale tjenester. 

 

Hvis en kunde skulle angre etter kjøp av et onlinekurs der man foreløpig ikke har fått tilgang på alt kursinnhold eller angrer før man har logget seg på kurset, oppfordrer vi til å ta kontakt, så finner vi en løsning.

 

Angreretten gjelder ikke avtaler om n) levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt. 

Se Angrerettslovens § 22 om unntak fra angreretten.

 

Mangel ved fysiske varer - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. 

Kontakt oss via email for reklamasjon: admin@pustekurs.no

 

Konfliktløsning 

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Betaling

Personlig veiledning, nettkurs, meditasjoner, webinarer og gavekort

betales ved 

booking/kjøp/påmelding

via våre elektroniske betalingsløsninger

Betalingsbetingelser

Avbestilling/Kansellering

bottom of page