top of page

Hva er høyt blodtrykk?

Hjertet er en muskel som pumper blodet rundt i kroppen. Oksygenert blod strømmer gjennom blodårene og leverer oksygen til hjerne, muskler, vev og celler. Deretter pumpes blodet mot lungene for å fylle på med nytt oksygen.

I denne sirkulasjonen skyves blodet mot veggene i årene og skaper et trykk.

 

Blodtrykket reguleres av bevegelsessensitive nerveender som kalles baroreseptorer. Høyt blodtrykk oppstår når baroreseptorene ikke fungerer som de skal, eller når blodstrømmen er begrenset. Når blodårene er utvidet og funksjonelle, strømmer blodet lett og blodtrykket holder seg innenfor normale nivåer.

 

Når arteriene blir innsnevret av fettavleiringer, eller herdet med alderen, kan ikke blodet strømme like lett, og trykket øker. Når dette skjer, vil hjertet begynne å jobbe hardere for å sikre at blod fortsatt sirkulerer rundt om i kroppen. Dette ekstra trykket gir en midlertidig løsning, men på lang sikt kan belastningen på hjerte og blodårer resultere i skade. 

 

Sunn sirkulasjon er viktig. Uten den kan ikke organer, muskler og celler få tilgang til oksygenet de trenger for å overleve. Hvis du noen gang har dovnet av i et bein av å sitte for lenge, kjenner du den stikkende følelsen som oppstår på grunn av innsnevret blodstrøm. Dette kan man gå av seg på noen minutter, men når strømmen gjennom blodårene hele tiden er begrenset, vil det være skadelig for hjertet og hjernen. Mangel på oksygen til disse organene kan føre til at celler dør, som igjen kan føre til hjerteinfarkt eller hjerneslag.

 

Et av problemene med høyt blodtrykk er at man kanskje ikke får symptomer før trykket allerede er alt for høyt. Noen mennesker opplever aldri symptomer, og er uvitende inntil de får målt blodtrykket av legen. 

Symptomer på høyt blodtrykk kan være:

  • tåkesyn

  • hukommelsestap

  • vedvarende hodepine

  • svimmelhet

  • lav libido (sexlyst)

  • neseblod

  • kvalme

  • hjertebank

  • andpustenhet

Blodtrykk

Hvordan forebygge høyt blodtrykk?

Høyt blodtrykk oppstår fordi hjertet blir presset til å slå hardere eller raskere enn det burde. Dette kan ha ulike årsaker som for eksempel sykdom, kronisk stress, usunn livsstil, eller familiehistorie med høyt blodtrykk.

 

Valgene man tar hver dag, fremmer eller beskytter mot høyt blodtrykk. Man kan velge å slutte å røyke, ha et balansert og sunt kosthold, mosjonere tilstrekkelig, senke stressnivået, og trene på rolig, lett pust.

 

Kan man senke blodtrykket naturlig?

Den ukrainske legen Konstantin Buteyko så sammenhengen mellom sitt eget høye blodtrykk og dårlige pustemønster under en rutinemessig undersøkelse i 1952, og forsto at overpusting kan føre til at blodtrykket øker. 

 

Han beskrev funnene i et intervju på russisk TV og sa: 

 

“I decided to check right away whether that was the case. How? By reducing and slowing down my breathing. I already had a headache, my heart and right kidney were in pain, so I began cutting down on my breathing.

My headache disappeared, pain in my right kidney ceased, and heart ache discontinued within less than a minute after I reduced my breathing. To prove it was a true discovery, I inhaled deeply five times and pain pierced my head, heart and kidney.

I tried my method again and everything returned to normal.”

 

Nyere forskning viser at regelmessig praksis med langsom pust kan bidra til å senke blodtrykket. En studie fra 2006 sammenlignet hvilken effekt langsom pust og mental avspenning hadde på blodtrykket. De fant at langsom pust utløste den parasympatiske responsen i nervesystemet (den beroligende), fall i blodtrykk, pustefrekvens og hjertefrekvens. Langsom pust fungerte bedre enn avspenning og resulterte i en større reduksjon av hjertefrekvens og blodtrykk.

Stressrelatert høyt blodtrykk

Ved å trene regelmessig på langsom pust, er det mulig å forbedre blodtrykket på sikt. Dette fungerer spesielt godt på stressrelatert høyt blodtrykk. Forskere har rapportert at personer med høyt blodtrykk opplever betydelig høyere respirasjonsfrekvens under stress enn de med normalt blodtrykk, noe som indikerer økt stressrespons. 

 

Blodtrykk og søvnapné

Pustetrening har vist seg å være viktig i behandlingen og håndteringen av søvnapné, en tilstand som er nært knyttet til høyt blodtrykk. En studie fra 2020 viser at rundt halvparten av alle søvnapné-pasienter har høyt blodtrykk, og 30 til 40 prosent av pasientene med høyt blodtrykk har søvnapné. Både søvnapné og kronisk stress forårsaker langvarig aktivering av den sympatiske stressresponsen (den aktiverende/klar til kamp), og skaper ubalanse i det autonome nervesystemet.

 

Søvnapné og høyt blodtrykk er vanlige tilstander. De kan eksistere side om side uten at den ene nødvendigvis forårsaker den andre. Dette betyr at tiltak for å lindre søvnapné, ikke trenger ha noen innvirkning på blodtrykket og vice versa. Imidlertid er det kjent at begge forhold kan forbedres ved å trene på langsom, lett og dyp pust.

 

Flere studier har også vist at å puste gjennom nesen, som skaper større luftmotstand enn å puste gjennom munnen, også er med på å senke blodtrykket.

bottom of page